Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus

Bløtvevssarkom kan forveksles med mange tilstander som:

  • godartet svulst (lipom, nerveskjedetumor, fibromatose) 
  • betennelse/abcess/bursitt
  • muskelruptur
  • dyp venetrombose
  • hematom 
  • cyste
  • hemangiom/ vaskulær malformasjon
  • metastase fra annen cancer

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020