Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsak til bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus

I de aller fleste tilfellene er årsaken ukjent. Mange pasienter anfører traume (slag/støt) mot tumorområdet i tiden før diagnosen stilles, med det har ikke vært mulig å knytte dette til etiologi og patogenese.

Risikofaktorer

  • I sjeldne tilfeller kan sarkomer utvikles i tidligere strålebehandlet område.
  • Lymfangiosarkom kan oppstå i lymfødematøs ekstremitet (Stewart-Treves syndrom)
  • Genetisk disposisjon for sarkomutvikling har vært påvist ved Li-Fraumeni-syndrom der en medfødt mutasjon i tumorsuppressorgenet P53 er sentral.
  • Pasienter med nevrofibromatose (von Recklinghausens sykdom) har cirka 10 % risiko for å utvikle bløtvevssarkom i en av de mange godartede nervesvulstene.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020