Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus

Bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus består av mange undertyper med en del fellestrekk, men forskjellig biologisk oppførsel.

 De typene som forekommer hyppigst er:

  • liposarkom – malign tumor med fettdifferensiering
  • pleomorft og spolcellet sarkom/malignt fibrøst histiocytom (MFH) – lite differensiert sarkom 
  • leiomyosarkom – malign tumor med glattmuskelcelledifferensiering
  • synovialt sarkom – malign tumor med spolformede og epiteloide celler

Andre typer som forekommer sjeldnere er angiosarkom, småcellet rundcellet sarkom (Ewings sarkom/PNET, rhabdomyosarkom, småcellet rundcellet desmoplastisk tumor, mesenkymalt kondrosarkom), malign perifer nerveskjede tumor (MPNST), fibrosarkom og solitær fibrøs tumor/hemangiopericytom.

Bløtvevssarkom kan oppstå hvor som helst i kroppen, men vanligste lokalisasjon er underekstremitetene som utgjør cirka 45 % av tilfellene.

Av alle bløtvevssarkom er 60 % beliggende i ekstremiteter, bukvegg og thoraxvegg, 20 % abdominalt/retroperitonealt og 20 % i hode/hals-området eller i genitalia interna (kvinner).

Forekomst

Bløtvevssarkom opptrer i alle aldersgrupper, gjennomsnittsalder er cirka 60 år. Sykdommen forekommer noe hyppigere hos menn enn kvinner. Synovialt sarkom forekommer oftest hos ungdommer og unge voksne, og rhabdomyosarkom er hyppigst hos barn.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2016