Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

CT-veiledet biopsi ved mistanke om bensarkom

Generelt

CT-veiledet biopsi er en presis og skånsom måte å få representative prøver på ved mistanke om bensarkom. Teknikken har høy diagnostisk presisjon, sensitivitet og spesifisitet med hensyn på malignitet.

Ved CT-veiledet biopsi er en cytolog tilstede for umiddelbart å bedømme materialets kvalitet enten på aspirat eller imprint. Det gir også gode muligheter for å sikre materiale til supplerende undersøkelser som flowcytometri. Som regel er det viktig å ta av ufiksert biopsimateriale for cytogenetisk analyse og genetiske undersøkelser. 

I forkant av en CT-veiledet biopsi planlegges det nøye hvor man skal stikke, slik at biopsikanalen kan fjernes ved en eventuell kirurgisk reseksjon av tumor. 

Indikasjon

  • Tumorsuspekt lesjon i ben ved mistanke om sarkom

Mål

  • Skaffe til veie representativt materiale av lesjonen slik at cytologisk eller histologisk diagnose kan stilles

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020