Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strålebehehandling ved Ewings sarkom

Generelt

Ved Ewings sarkom gis postoperativ strålebehandling ved utilfredsstillende kirurgisk (marginal) margin eller dersom man under inngrepet har skåret i tumor (intralesjonell margin). Stråleterapi kan også gis uten forutgående kirurgi ved inoperabel tumorer. Behandling gis kombinasjon med kjemoterapi.

Den totale behandlingstiden er 30–40 uker, og strålebehandlingen gis i uke 14–17 ved postoperativ strålebehandling og i uke 13–16 ved inoperabel tumor. Ved dårlig radiologisk respons fortsetter behandlingen med kjempterapi noe lenger og strålebehandlingen gis i uke 17–20.

Ved metastastisk sykdom gis strålebehandling som symptomlindring ved ben- og lungemetastaser. Strålebehandlingen gis da som regel 10 uker etter avsluttet kjemoterapi.

Mange av pasientene er barn og indikasjonen for stråleterapi må da vurderes nøye med tanke på gevinst og eventuelle senskader av strålebehandlingen.

Indikasjoner

Ewings sarkom ved:

 • operabel tumor
  • etter marginal kirurgi hvor det er synlig tumorvev igjen i det kirurgiske preparatet
  • etter intralesjonell kirurgi
 • inoperabel tumor
  • etter kjemoterapi
 • metastatisk sykdom
  • ved inoperabel benmetastase
  • ved lungemetastaser
  • ved smertelindring på grunn av skjelettmetastaser

Mål

 • Kurasjon
 • Palliasjon

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020