Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av osteosarkom for pasienter < 40 år

Forberedelser

Undersøkelser før behandlingsstart

 • Røntgen av tumor/toraks
 • MR av tumor
 • CT toraks
 • Biopsi
 • Kontroll av:
  • nyrefunksjon
  • hjertefunksjon
  • hørsel
  • lever
 • Sædbanking/ovarievev nedfrysning (rutine før HMAS og strålebehandling mot bekken)
 • Innleggelse av VAP

Undersøkelser som gjøres før operasjon

 • Røntgen av tumor/toraks
 • MR av tumor
 • CT toraks
 • Kontroll av:
  • nyrefunksjon
  • hjertefunksjon
  • hørsel
  • lever

Organfunksjoner kontrolleres regelmessig, men det varierer mellom behandlingsplanene når i forløpet dette gjøres.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020