Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved bensarkom

 
Kirurgiske marginer ved bensarkomer.
Den kirurgiske behandlingen bygger på histologisk diagnose, malignitetsgrad og radiologiske undersøkelser.

Bensarkomer må fjernes med en kappe av normalt vev. Skjærer man for nær svulsten, er risikoen for tilbakefall stor. Kirurgisk margin er et uttrykk for hvor godt man får fjernet svulsten.

Ektremitetsbevarende kirurgi

Dersom en tumor lar seg fjerne med vid margin, og funksjonen i arm eller ben kan rekonstrueres slik at funksjonen blir tilfredsstillende, kan en unngå amputasjon. I noen tilfeller er det behov for avansert rekonstruksjon for å oppnå dette. I dag kan 90–95 % av bensarkomene behandles uten amputasjon.

I noen tilfeller kan det bli nødvendig med amputasjon primært, oftest fordi tumor har vokst inn i viktige nerver eller blodkar.

Dersom svulsten sitter i korsbenet (kondrosarkom, kordom) er behandlingen primær sakrumamputasjon, eventuelt sacrectomi.

Rekonstruksjoner

Skjelett kan erstattes med eget ben (autograft) tatt fra et annet sted på kroppen, med eller uten blodsirkulasjon. Man kan også bruke skjelettdeler fra en benbank (allograft). Hovedmetoden er imidlertid metallproteser. Titan er mest brukt. Protesene kan være oppbygd av moduler, slik at en kan bygge opp en protese tilpasset den defekten som er oppstått. Protesen kan festes til  gjenværende skjelett via biologisk tilheling eller med bensement. Det kan være vanskelig å få sener og muskelvev til å feste seg på protesene.

Hos barn i vekst kan en benytte en voksemodul i protesen, noe som gjør at protesen kan "vokse" parallelt med barnets vekst.

Dersom man må fjerne hele eller deler av lårbenet hos barn i vekst kan det være aktuelt å bruke rotasjonsplastikk. Man monterer ankelen på kneets plass rotert 180 grader, slik at fotbladet kan styre en leggprotese, og ankelen vil fungere som kneledd.

 

 
Rotasjonsplastikk. Klikk for større bilder.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020