Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Eksisjon av bensarkom med innsetting av protese

Generelt

Reseksjon med ekstremitetsbevarende kirurgi er et alternativ for de fleste pasienter med primærtumor i ben. I utvalgte tilfelle kan metastaser til skjelettet behandles med reseksjon og protese. Protesekirurgi er kompliserte kirurgiske inngrep som krever god planlegging.

Proteser

Protesene er av metall, som oftest titan. Protesen forankres til skjelettet ved at pasientens eget ben vokser inn i en ruglete overflate på protesen eller ved at protesen festes med bensement. Å få sener og muskler til å vokse fast til protesen er en stor utfordring. Det finnes flere måter å løse dette på.

Dersom pasienten har mye gjenværende vekst må en kople inn en voksemodul i protesen, slik at ekstremitetslengden kan opprettholdes.

Protesene lages modulære, det vil si at de konstrueres av forskjellige deler som koples sammen og kan tilpasses operasjonsdefekten. Bensarkomer er vanligst distale femur og proksimale tibia. I underekstremiteten kan man erstatte hele eller deler av lårbenet, hofteleddet, kneleddet og den øvre del av leggbenet med protese. Funksjonen man oppnår er avhengig av hvilke muskler og eventuelt hvilke nerver som må fjernes.

Omtrent 95 % av pasientene med tumor i skulder/overarm kan behandels med ekstremitetsbevarende kirurgi.

Proksimale humerus er en av de vanligste lokalisasjonene for høygradig malign bentumor. Det er den tredje vanligste lokalisasjonen for osteosarkom. Tumor i denne lokalisasjonen har ofte en stor ekstraossøs komponent. 

Innsetting av protese i skulder fører sjelden til normal funksjon i skulderleddet, men dersom nervene til hånden blir bevart, kan albue- og håndfunksjonen bli tilnærmet normal.

Indikasjoner

  • Høygradig malignt bensarkom
  • Noen tilfeller ved lavgradig malignt bensarkom
  • Noen tilfeller ved bløtvevssarkom ved innvekst i benvev
  • Noen tilfeller ved metastatisk karsinom

Kontraindikasjoner

  • Infeksjon
  • Tumor med affeksjon av viktige strukturer som kar, nerver og muskler som vil føre til svært dårlig funksjon i ekstremiteten.

Mål

  • Kurasjon
  • Mest mulig normal funksjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020