Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved bensarkom

Enneking systemet er et av flere systemer som brukes for å dele inn bensarkom sykdom i ulike stadier. Systemet er basert på 3 kriterier:

Tumorgrad – basert på histologisk undersøkelse (G):

  • lavgradig malignt (G1)
  • høygradig malignt (G2)

Lokal tumorutbredelse (T):

  • intrakompartemental – ingen innvekst i omliggende strukturer (T1)
  • ekstrakompartmental – innvekst i omliggende strukturer (T2)

Forekomst av metastaser (M)

  • ingen metastaser (M0)
  • forekomst av metastaser (M1)

De tre kriteriene leder frem til en stadieinndeling I–III med undergruppene A og B.

 

Enneking  system
Grad  Tumor Metastaser Stadium
G1 T1 M0 IA
G1 T2 M0 IB
G2 T1 M0 IIA
G2 T2 M0 IIB
G1 eller G2 T1 M1 IIIA
G1 eller G2 T2 M1 IIIB

 

 

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020