Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for bensarkom

Bensarkom metastaserer oftest hematogent primært til lunger, og sekundært til skjelett. I sjeldne tilfeller forekommer lymfogen spredning.

Metastaser i samme margrom, atskilt fra primærtumor (skip metastaser) kan forekomme.

Flesteparten av pasientene med høygradig malign tumor har mikrometastaser uten makroskopisk påvisning ved diagnosetidspunktet, og 15–20 % har makroskopisk synlige lungemetastaser.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020