Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for bensarkom

Komplett kirurgisk reseksjon av makrotumor i kombinasjon med kjemoterapi er avgjørende for prognosen.

Langtidsoverlevelsen ved osteosarkom og Ewings sarkom er i dag på 70 % ved primært lokalisert tumor.

Ved osteosarkom med metastaser på diagnosetidspunktet er langtidsoverlevelse cirka 20 %. Lunge- og skip-metastaser gir dårligere prognose.

Ved Ewings sarkom er langtidsoverlevelsen 30 % ved lungemetastaser og < 10 % ved skjelett- og lungemetastaser.

Ved kondrosarkom har kjemo- og stråleterapi liten effekt. Kirurgisk radikalitet er viktig for langtidsoverlevelsen som varierer mellom 30–70 %.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020