Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved bensarkom

Kliniske differensialdiagnoser

 • Voksesmerter
 • Belastningslidelser
 • Infeksjon
 • Hematom/traume

Radiologsike differensialdiagnoser

Benigne bensvulster

 • Chondroblastom, enchondrom, osteochondrom
 • Osteom, osteoid osteom, osteoblastom
 • Hemangiom, lymfangiom
 • Kjempecelletumor

Knokkeldysplasier, utviklingsforstyrrelser og ikke-neoplastiske proliferasjoner

 • Fibrøs dysplasi, ikke-ossifiserende knokkelfibrom
 • Simpel bencyste, aneurysmal bencyste, ganglioncyste
 • Langerhanscellehistocytose/eosinofilt granulom

Infeksjon og inflammasjon

 • Osteomyelitt, spondylitt, synovitt, artritt

Traumatisk reaksjon

 • Callus, stressfraktur

Skjelettmetastaser

Skjelettmetastaser fra:

 • brystkreft
 • prostatakreft
 • lungekreft
 • nyrekreft
 • malignt melanom

Kreft i blod og lymfesystemet

 • Myelomatose/plasmocytom og lymfom i ben. Plasmacelleneoplasi er vanligere som primær kreft i ben enn sarkom.

Ved symptomer fra muskel- og skjelettapparatet som vedvarer bør man være liberal med røntgenundersøkelse. Hvis røntgenundersøkelsen er negativ bør den kliniske undersøkelsen gjentas, eventuelt suppleres med MR.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020