Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av bløtvevssarkom i abdomen og bekken

Til tross for adekvat kirurgi oppstår lokalt residiv eller intraperitoneale metastaser hos > 50 % av pasientene med høygradig maligne tumorer, og hos > 30 % av pasientene med lavgradig maligne tumorer. I de fleste tilfeller av de høygradig maligne sarkomene diagnostiseres residiv innen 2 år. Ved de lavgradig maligne sarkomene kan residiv forekomme etter mange år og ikke sjelden 5–10 år etter primærbehandling.

Pasientene følges opp ved sarkomsenter i tilsammen 10 år med kontroll hver 6. måned de første 5 år, deretter årlig de neste 5 år.

Undersøkelser som tas er:

  • kliniske undersøkelser
  • CT abdomen og bekken
  • røntgen thorax

Kirurgi, stråle- og kjemoterapi kan gi senvirkninger av ulik karakter. Hvor store senvirkninger pasienten får avhenger av type behandling og individuell toleranse.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020