Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av bløtvevssarkom i abdomen og bekken

På grunn av lokalisasjon oppdages tumor ofte sent, og den er gjerne stor på diagnosetidspunktet.

Kliniske og radiologiske funn (CT) er bakgrunn for videre henvisning til sarkomsenter. Ved mistanke om sarkom skal pasienten henvises til sarkomsenter uten forutgående biopsi eller operasjon. Forsøk på fjerne tumor og biopsi, kan spre tumorceller og betydelig redusere mulighetene for kurativ behandling.

Ved sarkomsenter blir bilder og kliniske opplysninger vurdert i en tverrfaglig gruppe, og videre utredning og behandling bestemt.

Undersøkelser

Ultralyd

Abdominal ultralyd blir ofte utført som innledende undersøkelse, og kan lede til oppdagelse av svulst og beslutningen om videre utredning med CT. Undersøkelsen er ikke reproduserbar, og kvaliteten er svært avhengig av erfaringen til den som undersøker.

CT

CT thorax, abdomen og bekken er standard utredningsmetode ved tumor i abdomen og retroperitonealt, og kan gjøres ved lokalsykehus. De viktigste fordelene ved CT er kort scanningstid, mindre følsomhet for bevegelse og reproduserbare resultater. Innføringen av spiral-CT, og spesielt multislice-teknikk, har forbedret anatomiske detaljer og kvaliteten på multiplanare rekonstruksjoner.

CT thorax er nødvendig, i tillegg til røntgen thorax, for å diagnostisere eller utelukke lungemetastaser og vurdere mediastinum.

Typiske bildediagnostiske funn:

CT av retroperitonealt sarkom. Klikk for større bilde. CT av GIST i ventrikkel.
Klikk for større bilde.
MR av leiomyosarkom i uterus.
Klikk for større bilde.

MR

Selv om CT er det foretrukne bildeverktøyet når det gjelder abdomen og bekken, er MR (magnetic resonance imaging) et ypperlig supplement for å vurdere svulster i bekkenet. Mens bevegelsesartefakter reduserer bildekvaliteten av abdomen og til en viss grad retroperitoneum, kan MR av bekken være til stor hjelp for å definere omfanget av sykdommen og for fastsettelsen av riktig diagnose i bekkenet.

Skopi

Gastroskopi gjøres for å vurdere tumors utbredelse i øsofagus- eller ventrikkellumen, finnålscytologi kan tas i samme seanse.

Endoskopisk ultralyd utføres for å undersøke tumors dybde i gastrointestinalveggen, hvilket lag tumor utgår fra og infiltrasjon av nærliggende organer.  

Biopsi

Ofte fjernes tumor uten forutgående biopsi, for å unngå spredning av tumorceller før operasjon.

Biopsi er nødvendig i følgende tilfeller:

  • Ved tumor av usikker natur der diagnosen er avgjørende for om pasienten skal opereres.
  • Ved behov for å vite tumors malignitetsgrad preoperativt.
  • Ved mistanke om svulster som skal ha kjemoterapi.

Det gjøres som regel ultralydveiledet finnåls- og/eller grovnålsbiopsi i abdomen eller bekken. I enkelte tilfeller kan finnålscytologi gi tilstrekkelig informasjon for diagnostikk og bestemmelse av tumors malignitetsgrad.

Riktig biopsitilgang, og eventuelt behov for ytterligere bildediagnostikk, vurderes på forhånd i hvert enkelt tilfelle i samråd med kirurgen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020