Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved bløtvevssarkom i abdomen og bekken

Strålebehandling gis vanligvis ikke, men dersom kirurgien er marginal/intralesjonell i et lite veldefinert område kan pasienten vurderes med tanke på 2 Gy x 25 postoperativ bestråling.

Intraoperativ radiation therapy (IORT) kan føre til forsinket tilbakefall av sykdom, men det har ikke vist noen generell overlevelsesgevinst.


 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020