oncolex logo
Utskriftsdato (6.6.2020)

Stråleterapi ved bløtvevssarkom i abdomen og bekken

Strålebehandling gis vanligvis ikke, men dersom kirurgien er marginal/intralesjonell i et lite veldefinert område kan pasienten vurderes med tanke på 2 Gy x 25 postoperativ bestråling.

Intraoperativ radiation therapy (IORT) kan føre til forsinket tilbakefall av sykdom, men det har ikke vist noen generell overlevelsesgevinst.