Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Eksisjon av retroperitonealt sarkom

Oppfølging

Komplikasjoner som kan oppstå:

  • Blødning
  • Infeksjon
  • Kardiopulmonale komplikasjoner
  • Anastomosesvikt
De fleste pasientene er utskrivningsklare etter 5–10 dager.

Når det histologiske svaret foreligger og pasienten anses ferdigbehandlet følges pasienten opp:

  • de første fem år halvårlig med klinisk undersøkelse supplert med CT abdomen/bekken og røntgen thorax
  • de neste fem år, årlig.

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020