Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Eksisjon av retroperitonealt sarkom

Forberedelser

  • Preoperativ tømming av tarmen
  • Antibiotikaprofylakse
  • Tromboseprofylakse
  • Epiduralkateter innlegges for smertebehandling
  • Det innlegges blærekateter bortsett fra ved helt kortvarige inngrep.
  • Leie avhenger av hvor snittet legges.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020