Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Eksisjon av retroperitonealt sarkom

Utstyr

  • Laparotomibrikke
  • Helgeruds hake
  • Selvholdende bukhake, Bookwalter eller liknende
  • Avhengig av tumors lokalisasjon: Ligasure, staplerinstrumenter ( GIA, TA)  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020