Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Eksisjon av retroperitonealt sarkom

Generelt

Kirurgi er den eneste kurative behandlingen av retroperitonealt sarkom, og forutsetningen er fullstendig reseksjon med mikroskopisk frie marginer. Et vellykket inngrep er avhengig av god planlegging i forkant.

Retroperitoneale sarkomer diagnostiseres ofte sent og er derfor ofte store på diagnosetidspunktet. På grunn av dette er svulster ofte nærliggende til en rekke organer og strukturer. For å oppnå målet om å fjerne svulsten med tumorfrie marginer, må den ofte fjernes sammen med naboorganer.

Retroperitoneale sarkomer kan tidvis være nærliggende eller ha sitt utgangspunkt i vitale karstrukturer som vena cava og nedadstigende aorta. Mulighetene for reseksjon av vitale strukturer og/eller organer definerer operabilitet.

Indikasjon

  • Sarkom i retroperitoneum

Mål

  • Kurasjon
  • Palliasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020