Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Reseksjon av gastrointestinal stromal tumor

Oppfølging

Komplikasjoner som kan oppstå:

  • Blødning
  • Infeksjon
  • Anastomosesvikt
  • Stenoseutvikling
  • Kardiopulmonale komplikasjoner  
De fleste pasientene er utskrivningsklare etter 5–6 dager.

Når det histologiske svar foreligger tas det stilling til det om pasienten er ferdigbehandlet eller om det er indikasjon for medikamentell behandling.

Dersom pasienten anses ferdigbehandlet legges det opp til poliklinisk kontroll:

  • de første fem år hver 6. måned med klinisk undersøkelse supplert med CT abdomen/bekken og røntgen thorax
  • de neste fem år årlig.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020