Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Reseksjon av gastrointestinal stromal tumor

Gjennomføring

De samme onkologiske prinsippene som er beskrevet i reseksjon av retroperitoneale sarkomer anvendes.

  • Et generøst midtlinjesnitt er den foretrukne kirurgiske tilnærming. Noen ganger utvides snittet til enten lysken eller som en torakotomi for optimal eksponering.
  • Svulsten må fjernes med intakt pseudokapsel for å oppnå tumorfrie marginer og unngå tumorsøl. Dette kan bare oppnås ved forsiktig disseksjon innenfor det normale vevet rundt alle sider av svulsten.
  • Hvis nødvendig, må involverte organer og/eller sammenvoksninger i organer fjernes en-bloc med svulsten. Overtredelse av svulstkapselen fører uten tvil til tumorcellesøl, som igjen betyr en høy risiko for tilbakefall og redusert prognose.
  • For å oppnå målet om å fjerne svulsten med tumorfrie marginer, må den ofte fjernes sammen med naboorganer.
  • Svulster lokalisert i det høyre retroperitonealrom resesseres ofte en-bloc høyre nyre, høyre binyrene og høyre tykktarm. Mens i venstre retroperitonealrom resesseres svulsten ofte sammen med venstre nyre, venstre binyre, halen av bukspyttkjertelen, milten, og venstre tykktarm.
  • I noen tilfeller må muskulære strukturer som avgrenser retroperitonealrommet, som diafragma, m.psoas, iliacus eller transversus abdominis delvis resesseres sammen med svulsten. I andre tilfeller sitter tynntarmen fast i svulsten, og må også delvis fjernes.

En detaljert operasjonsbeskrivelse, inkludert status for bukhinnens overflate, utilsiktet intralesjonal disseksjon og tumorruptur må rapporteres for å være til hjelp når det gjelder risikoklassifisering og indikasjoner for postoperativ systemisk behandling.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020