Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Reseksjon av gastrointestinal stromal tumor

Forberedelser

  • Avhengig av tumors plassering i GI-traktus kan det være nødvendig med preoperativ tømming av tarmen.
  • Det gis antibiotikaprofylakse og tromboseprofylakse.
  • Epiduralkateter innlegges for smertebehandling.
  • Det innlegges blærekateter, bortsett fra ved helt kortevarige inngrep.
  • Leie avhenger av hvor snittet skal legges.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020