Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Reseksjon av gastrointestinal stromal tumor

Generelt

Gastrointestinal stromal tumor (GIST) er den vanligste mesenkymale tumor i GI-traktus. De vanligste lokalisasjonene er:

  • ventrikkel (55–65 %)
  • tynntarm (20–30 %)
  • kolon/rektum (5–8 %)
  • andre lokalisasjoner inkludert øsofagus (2–3 %)

Ved GIST er operativ behandling med total reseksjon av svulsten eneste kurativ metode, og er indikert til alle pasienter som synes å være medisinsk egnet for å gjennomgå inngrepet.

I utvalgte tilfeller av lokalisert GIST, spesielt i endetarmen, der downstaging (redusere tumorstørrelse og vekst) av svulsten er ønskelig for å begrense omfanget av en operasjon, vil neoadjuvant behandling med tyrosinkinasehemmere iverksettes for en periode på 6-12 måneder.

Intraabdominale sarkomer kan presentere seg med et intakt serøst dekke mot bukhulen, men i mange tilfeller er denne avgrensningen ikke-eksisterende, og svulsten har en naken intraperitoneal overflate som kraftig øker risikoen for metastasering gjennom bukhinnen.

Tumorruptur, hvis det ikke allerede er til stede før operasjon, bør unngås ved skånsom behandling av disse svulstene. Hele bukhinnens overflate bør undersøkes for potensiell metastasering.

Omfanget av reseksjonen i det gastrointestinale opprinnelsesorganet er avhengig av størrelsen på svulstens utgangspunkt, beliggenhet og andre anatomiske og fysiologiske aspekter. Delvise reseksjoner er som oftest tilstrekkelig for å oppnå tumorfrie marginer.

Når omkringliggende organer har tette/brede adheranser til svulsten, bør en en-bloc-reseksjon av disse organene med svulsten utføres. Kun i utvalgte tilfeller bør slike pasienter behandles laparoskopisk.

Indikasjon

  • Gastrointestinal stromal tumor

Mål

  • Kurasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020