Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal hysterektomi og BSO ved sarkom i livmor

Oppfølging

Komplikasjoner som kan oppstå:

  • Blødninger
  • Infeksjoner
  • Smerter
  • Vannlatingsproblemer; kontroller blæretømming etter fjerning av foleykateter. Pasienten ligger med kateter 3–5 dager.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020