Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal hysterektomi og BSO ved sarkom i livmor

Gjennomføring

Ved operativ behandling av gynekologiske sarkomer, anvendes de samme onkologiske prinsippene som er beskrevet i reseksjon av retroperitoneale sarkomer.

 • Legg midtlinjesnitt.
 • Bruk helst Bookwalters hake.
 • Sjekk hele abdomen for eventuell spredning:
  • Lever, milt, lymfekjertler, mellomgulvet, ventrikkelen, tarmer, ned i bekkenet, toppen av livmoren.
  • Kjenn etter om eggstokkene og egglederne er frie eller vokst fast i livmoren (på grunn av enten den aktuelle sykdommen, tidligere endometriose eller eventuelt tidligere infeksjon).
 • Tipp pasienten for å oppnå senket hodeleie, slik at tarmene flyttes vekk fra operasjonsområdet (Trendelenburg).
 • Pakk bort tarmene i kompresser fuktet med NaCl 9 mg/ml. Holdes på plass med decharp og spekler.
 • Sy eventuelt opp peritoneum i overkant av symfysen, slik at urinblæren ikke henger i veien for operasjonen.
 • Ta tak i uterus ved salpinger med to Kockers tenger.
 • Åpne til retroperitoneum på bekkenveggen.
 • Spalte blæreperitoneum for å skille urinblæren fra framsiden av uterus.
 • Løsne urinblæren fra framsiden av uterus og cervix.
 • Finn arteria vesicalis superior og følg denne til avgangen fra arteria iliaca interna.
 • Arteria uterina ligeres helt innerst ved arteria vesicalis.
 • Frilegg begge ureter for å kunne frigjøre uterus. Følg ureter ned mot innmunningen i blæren.
 • Ta vekk støttevev over ureter (gå gjennom ”taket i tunellen”) og frilegg ureter.
 • Dytt unna ureter for å kunne ta med den delen av parametriet som ligger nærmest uterus, samt frigjøre plass til instrumenter for fjerning av uterus.
 • Pass på at ureter ikke løsner fra underlaget, på grunn av blodforsyningen til ureter.
 • Pass på å unngå beskadigelse av nervebanene.
 • Sjekk at ureter er frilagt fra området som skal fjernes.
 • Fjern den uterin nære del av parametriet (cirka 2 cm) da det kan sitte sykdom her. Dette gjøres ikke ved vanlig hysterektomi.
 • Spar mest mulig av parametriet, da det er fare for nerveskader som kan gi pasienten vannlatingsproblemer
 • Ikke fjern lymfeglandler ved sarkomoperasjoner, da det er svært liten fare for slik spredning ved sarkom.
 • Gjenta prosedyren på den andre siden av uterus.
 • Åpne peritoneum baktil slik at tarmen kan skyves bakover (rektum er festet til den vaginale bakvegg).
 • Kutte/klipp de sakro-uterine ligament og sett en omstikning. Gå trinnvis fram.
 • Dytt rektum ned for å skape rom for å frigjøre vaginaltoppen.
 • Kutt ligamentum cardinale ned langs vaginalveggen, gå med saksetuppen helt inn til veggen.
 • Bruk spesialinstrument for å stifte vev (for eksempel TA®) til å lukke vaginaltoppen (på grunn av sarkom).
 • Skyll den resterende delen av vagina med sterilt vann (hypoton løsning for å oppnå at eventuelle tumorceller sprekker).
 • Sett en ny rad med stifter nedenfor den forrige raden med spesialinstrumentet. NB: pass på at ureter ikke kommer i klemme i instrumentet.
 • Klipp/skjær mellom radene med stifter. OBS: vær sikker på at det skjæres nedenfor den første raden (for å unngå forurensning av tumorceller inn i abdomen, spill av tumorceller er et være/ikke være for pasientens prognose).
 • Preparatet skal leveres tørt og umiddelbart til laboratoriet.
 • Sjekk og stans eventuelle blødninger.
 • Tell opp kompresser og instrumenter.
 • Skyll abdomen med 2 l sterilt vann for å fjerne eventuelle tumorceller.
 • Ikke sy peritoneum. Den vokser sammen av seg selv. Sammensying kan medføre ileus.
 • Sy fascien.
 • Lukk huden med agraffer.

En detaljert operasjonsbeskrivelse, herunder status for bukhinnens overflate, utilsiktet intralesjonal disseksjon og tumorruptur må rapporteres til hjelp for risikoklassifisering og prognose.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020