Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal hysterektomi og BSO ved sarkom i livmor

Generelt

Pasienter som man ved klinisk eller radiologisk undersøkelse mistenker å ha bløtvevssarkom i livmoren eller andre gynekologiske organer, bør snarest henvises til et spesialisert sarkomsenter. Dette bør gjøres uten at man tar biopsi først.

På det spesialiserte sarkomsenteret blir pasienten vurdert av et tverrfaglig team som avgjør behovet for biopsi og behandlingsplan.

Total hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi (BSO) er standard behandling for lokaliserte sarkomer i livmoren som ikke har infiltrert gjennom slimhinnen.

En utvidet reseksjon er indikert ved alle svulster som strekker seg utenfor livmorslimhinnen og en multiorganreseksjon må utføres ved svulster som har tette sammenvoksninger til, eller infiltrerer nærliggende organer. Siden spesielt endometriestromasarkomer, men også andre gynekologiske sarkomer, er hormonsensitive, er fjernes eggstokkene samtidig.

Prognosen for pasienter med lokalisert gynekologisk sarkom er som med andre abdominale sarkomer i stor grad avhengig av korrekt utført kirurgi. Ytterst forsiktighet må utvises for å oppnå frie tumormarginer rundt alle overflater, inkludert skjeden. Begrenset plass i bekkenet gjør reseksjon av store gynekologiske sarkomer spesielt utfordrende. Laparoskopisk reseksjon av sarkom i livmor bør ikke forsøkes.

Indikasjon

  • Sarkom i livmor

Mål

  • Kurativ behandling der det tas mest mulig hensyn til å unngå spredning av tumorceller. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020