Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved bløtvevssarkom i abdomen og bekken

Standard behandling for pasienter med lokaliserte sarkomer i abdomen, både når det gjelder retroperitoneale, intraabdominale, bukveggs- og gynekologiske sarkomer, er kirurgisk reseksjon med tumorfrie marginer.

Målet og forutsetningen for kurasjon er fullstendig kirurgisk reseksjon med mikroskopisk tumorfrie marginer ved første inngrep. Betingelsen er at svulsten fjernes uten forurensning til omkringliggende vev og bukhule, noe som kan skje ved utilsiktet disseksjon inn i svulstens pseudokapsel, eller åpenbar svulstruptur.

Tumors størrelse, vekstmønster, og nær beliggenhet til vitale organer og strukturer på diagnosetidspunktet, gjør ofte kirurgisk fjerning av svulsten til en komplisert prosedyre. God preoperativ planlegging er svært viktig.

Alle radiologiske bilder må vurderes nøye for å planlegge omfanget av inngrepet. Siden fullstendig reseksjon er målet, må tilstrekkelige marginer rundt svulsten defineres. Komprimering av vevet rundt lesjonen kontra direkte tumorinnvekst i strukturer kan ikke alltid ses radiologisk. Når det er nødvendig, må omkringliggende organer vurderes for en-bloc-reseksjon.

Spesielt når det gjelder retroperitoneale bløtvevssarkomer, er en-bloc-reseksjon av organer rundt svulsten ofte nødvendig for å nå målet om en fullstendig reseksjon. Dette gjøres i opptil 80% av tilfellene. Det samme gjelder for sarkomer med andre lokalisasjoner i mage- og bekkenregionen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020