oncolex logo
Utskriftsdato 1.6.2020

Symptomer ved bløtvevssarkom i abdomen og bekken

Retroperitoneale bløtvevssarkomer gir som regel symptomer sent, og symptomene skyldes ofte størrelsen på svulsten.

I opptil 80% av tilfellene oppdages svulsten ved palpasjon, enten av pasienten selv eller som et tilfeldig funn ved legebesøk. En stor svulst kan føre til kompresjon av omkringliggende organer, noe som leder til uspesifikke gastrointestinale symptomer hos cirka 50% av pasientene.

De vanligste symptomene for både retroperitoneale og intraabdominale sarkomer er:

 • Anoreksi
 • Utmattelse 
 • Vekttap
 • Abdominalt ubehag

Intraabdominale sarkomer kan også føre til mer spesifikke symptomer, hovedsakelig på grunn av svulstlokalisering, sårdannelse eller obstruksjon:

 • Blødning
  • Hematemese
  • Melena
  • Anemi 
 • Stenose/obstruksjon
  • Nausea 
  • Dysfagi
  • Gastroøsofageal refluks
  • Obstipasjon
  • Ileus/subileus
  • Smerter

Hos flertallet av pasienter med sarkom i livmor ses unormal livmorblødning, uavhengig av histologi. Blødningen kan variere fra småblødninger til alvorlig menoragi, og er rapportert hos opptil 95% av pasientene.