Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved bløtvevssarkom i abdomen og bekken

Det anbefales at klassifiseringen av bløtvevssarkom i abdomen og bekken gjøres i henhold til WHOs retningslinjer. Klassifiseringen er i stadig utvikling på bakgrunn av nye diagnostiske metoder. AJCC (The American Joint Committee on Cancer) og UICC`s (International Union Against Cancer) klassifikasjonssystem er basert på flere faktorer. Det har begrenset bruk i rutinemessig klinisk praksis.

TNM-systemet betegner hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises.

  • (T) størrelsen på svulsten
  • (N) hvorvidt sarkomcellene har spredt seg til lymfeknuter, noe som hos de fleste pasienter med bløtvevssarkom er svært sjelden
  • (M) hvorvidt sarkomcellene har spredt seg (metastasert) til andre deler av kroppen

AJCC/UICC-systemet vektlegger også histopatologisk klassifisering, eller malignitetsgraden, som vurderer hvordan unormale kreftceller ser ut under et mikroskop, og hvor raskt svulsten sannsynligvis vokser og sprer seg. Det blir også ofte kalt tumorgradering.

En firepunkts skala for å gradere bløtvevssarkomer har vært vanlig inntil nylig:

  • grad I og II er lavgradig maligne (utgjør cirka 30 % av alle svulster)
  • grad III og IV er høygradig maligne (utgjør cirka 70 % av alle svulster)

Det blir stadig mer vanlig å bruke en tretrinns skala (French system), hvor grad 3 er den mest aggressive.

Andre histopatologiske faktorer som ikke er en del av stadieinndelingssystemet, men som kan være viktig for prognosen av bløtvevssarkomer er vekstmønster, nekrose og karinvasjon.

Stadieinndelingssystemet som brukes for gynekologiske sarkomer er den samme som for livmorkreft (FIGO). Tumor graderes histologisk som

  • G1 (høyt differensiert)
  • G2 (moderat diffensiert)
  • G3 (lavt eller udifferensiert)

En mer spesifikk stadieinndeling av gynekologiske sarkomer er under utvikling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020