oncolex logo
Utskriftsdato 25.9.2020

Spredningsmønster for bløtvevssarkom i abdomen og bekken

Bløtvevssarkomer i abdomen og bekken sper seg primært hematogent.

Organer som rammes er hovedsaklig lever og lunger. Bløtvevssarkomer i abdomen og bekken sprer seg i liten grad til annet bløtvev som muskler, underhudsfett eller skjelett.

I motsetning til karsinomer, sprer sarkomer seg sjelden til lymfeknuter.

En spesiell form for metastasering er transperitoneal spredning som ses spesielt ved intraabdominale og gynekologiske bløtvevssarkomer. Trans- eller intraperitoneal spredning utgjør en risiko for tilbakefall eller metastaser i hele bukregionen. Transperitoneale metastaser er oftest et resultat av avansert sykdom, men kan også være operatørindusert etter ufullstendige reseksjoner.

Retroperitoneal- og bukveggssarkomer infiltrerer til peritoneum.