Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for bløtvevssarkom i abdomen og bekken

Bløtvevssarkomer i abdomen og bekken sper seg primært hematogent.

Organer som rammes er hovedsaklig lever og lunger. Bløtvevssarkomer i abdomen og bekken sprer seg i liten grad til annet bløtvev som muskler, underhudsfett eller skjelett.

I motsetning til karsinomer, sprer sarkomer seg sjelden til lymfeknuter.

En spesiell form for metastasering er transperitoneal spredning som ses spesielt ved intraabdominale og gynekologiske bløtvevssarkomer. Trans- eller intraperitoneal spredning utgjør en risiko for tilbakefall eller metastaser i hele bukregionen. Transperitoneale metastaser er oftest et resultat av avansert sykdom, men kan også være operatørindusert etter ufullstendige reseksjoner.

Retroperitoneal- og bukveggssarkomer infiltrerer til peritoneum.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020