Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for bløtvevssarkom i abdomen og bekken

Retroperitonealt

Prognosen for pasienter med retroperitonealt sarkom avhenger av sykdommens utbredelse. For pasienter uten metastatisk sykdom, har fullstendig kirurgisk reseksjon og histologisk grad vært de viktigste faktorene for overlevelse.

Fullstendig kirurgisk reseksjon er en av de viktigste faktorene for helbredelse eller forlenget overlevelse, mens ufullstendig reseksjon av svulsten, eller søl av kreftceller under operativt inngrep, øker sjansen kraftig for tilbakefall og forverrer prognosen betydelig.

Andre prognostiske faktorer er, i synkende rekkefølge: tumorstørrelse, histologisk undergruppe, vekstmønster, nekrose, kar- og nerveinvasjon.

Intraabdominalt

Prognosen ved lokalisert GIST er avhengig av tumorstørrelse og antall celledelinger, lokalisasjon og kvaliteten på det operative inngrepet. Prognosen ved metastatisk GIST er betydelig bedret etter oppstart av imatinibbehandling i 2001.

Gynekologisk

Som med andre bløtvevssarkomer i abdomen- og bekkenregionen, er prognosen for gynekologiske sarkomer også avhengig av presentasjon og behandling. Størrelse, histologisk type og malignitetgrad er alle faktorer av prognostisk betydning.

Prognosen er bedre for endometriestromasarkom enn for leiomyosarkom.

I lokaliserte svulster er kvaliteten på operativ behandling av stor prognostisk betydning.

Fremre bukvegg

Prognosen ved primær lokalisert bløtvevssarkom i fremre bukvegg er, som andre lokaliseringer, avhengig av malignitetgrad, histologisk undertype, størrelsen og kvaliteten på den kirurgiske reseksjonen.

 

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020