oncolex logo
Utskriftsdato 1.6.2020

Differensialdiagnoser ved bløtvevssarkom i abdomen og bekken

Retroperitonealt

 • Nyrekarsinom
 • Binyretumor
 • Nerveskjedetumor
 • Metastaser fra germinalcelletumor  
 • Retroperitoneal fibromatose
 • Reaktive tilstander og betennelser

Intraabdominalt

 • Karsinom
 • Lymfom
 • Leiomyom 
 • Fibromatose
 • Reaktive tilstander og betennelser

Uvanlig presentasjon av tumor i mage-tarmkanalen og retroperitonealt i nyre og/eller binyre bør utredes med tanke på bløtvevssarkom.

Gynekologisk

 • Leiomyom
 • Karsinom i livmor eller livmorhals 

Fremre bukvegg

 • Lipom 
 • Fibromatose