Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved bløtvevssarkom i abdomen og bekken

Retroperitonealt

 • Nyrekarsinom
 • Binyretumor
 • Nerveskjedetumor
 • Metastaser fra germinalcelletumor  
 • Retroperitoneal fibromatose
 • Reaktive tilstander og betennelser

Intraabdominalt

 • Karsinom
 • Lymfom
 • Leiomyom 
 • Fibromatose
 • Reaktive tilstander og betennelser

Uvanlig presentasjon av tumor i mage-tarmkanalen og retroperitonealt i nyre og/eller binyre bør utredes med tanke på bløtvevssarkom.

Gynekologisk

 • Leiomyom
 • Karsinom i livmor eller livmorhals 

Fremre bukvegg

 • Lipom 
 • Fibromatose

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020