oncolex logo
Utskriftsdato (13.8.2020)

Oppfølging etter behandling av prostatakreft

Kirurgi

Kontroll etter 6 uker hvor pasienten får informasjon om histologisvaret. Ut fra histologien planlegges videre oppfølging av kreftsykdommen.

 • Ved gunstig histologisvar og postoperativt PSA-fall til umålbare verdier følges pasienten videre hos fastlege med halvårlig PSA-måling. Pasienten henvises tilbake til urolog hvis PSA begynner å stige.
 • Ved ugunstig histologisvar følges pasienten opp av urolog med et tilpasset opplegg avhengig av sykdomsstadium.

Stråleterapi

Ved brachyterapi:

 • kontroll ved Radiumhospitalet etter 3 måneder og etter 1 år
 • PSA-kontroll hvert halvår

Ved ekstern stråleterapi:

 • kontroll etter 3 måneder ved lokalsykehus/fastlege
 • Kontroll ved Radiumhospitalet etter 1 år
 • PSA-kontroll hvert halvår

Komplikasjoner

De to hyppigste komplikasjonene etter behandling av kreft i prostata er urinlekkasje og ereksjonsvansker.

Urinlekkasje

 • Pasienten får et standardisert treningsopplegg med bekkenbunnøvelser.
 • Pasienter med betydelig inkontinensproblemer henvises til urodynamisk utredning, og vurdering for inkontinensbehandling.
 • Hvis urininkontinens vedvarer vil pasienten utredes for eventuell operasjon med slynge eller sphincterprotese.

Ereksjonsvansker

 • For ereksjonsvansker etter behandling finnes det ulike hjelpemidler og eventuelt sprøytebehandling.