Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Makrobeskjæring av prostata og snittfremføring

Gjennomføring

 • Prostataen veies, måles og utseende beskrives.
 • Det legges en sonde igjennom urethra for og lettere orientere prostata.
 • Prostataens overflate tusjes. Den dorsale flaten tusjes sort, venstre lapp tusjes blå og høyre lapp tusjes grønn.
 • Sonden fjernes og prostata tørkes godt av.
 • En liten skalk fra apex skjæres av og apex todeles gjennom urethra ved hjelp av en sonde.
 • Det sjekkes at urethras slimhinne er todelt, og er med i hele snittet.
 • Det skjæres fortløpende sagitalsnitt, sentralt til lateralt av både høyre og venstre halvdel fra apex. Det mest sentrale snittet viser urethras slimhinne.
 • De respektive snittene legges så med ønsket side ned i briketter merket med remissenummer og brikettnummer.
 • I hoveddelen av prostata legges fortløpende tverrsnitt fra apikalt mot basalt. (Tverrsnittene kan korreleres med MR-bilder som er tatt preoperativt)
 • Tverrsnittene fra hoveddelen av prostata støpes i sin helhet i store briketter.
 • Basis todeles (på samme måte som apex) gjennom urethra ved hjelp av en sonde. 
 • Det skjæres sagitalsnitt fra basis (med relasjon til proksimale deler av vesicula seminalis og ductus deferens) sentralt til lateralt.
 • Vesicula seminalis og ductus deferens skjæres i fortløpende tverrsnitt og  alle skivene støpes i 1-2 briketter.
 • Hele prostata støpes inn i briketter: 27 vanlige briketter og 5 storsnitt.
 • Alle snittene fikseres ytterligere to døgn i formalin før fremføring for bedre fiksering av vevet.
 • Etter fremføring i fremføringsmaksinen støpes  brikettene i parafin. Snittene må støpes plant i parafinen slik at skjæringen av snittene blir optimalt.
 • En passende form med parafin fylles.
 • Snittet legges i parafinen og det presses plant ned.
 • Den tilhørende briketten legges over formen og det fylles opp med parafin. For storsnittene må det tillages en form for parafinen ved hjelp av vinkler som settes sammen i passe størrelse. Denne formen fylles så med parafin og snittet legges på plass i fomen.
 • Brikettene legges til avkjøling og oppbevares i fryser til bioingeniøren skal skjære de. (De vanlige snittene/små snittene beskjæres på elektrisk vannbadsmikrotom, mens de store snittene må beskjæres etter gammel metode på sledemikrotom)
 • De øverste lagene skaves med parafin for å ”komme ned til snittet".
 • Det skjærer et så pent og tynt snitt som mulig, minst 1-2 my-milimeter.
 • Snittet overføres forsiktig til destillert vann.
 • Snittet fiskes opp på et objektglass og legges på varmeplate.
 • Snittet skal deretter stå minst 30 minutter i 60-80 graders varmeskap så snittet ikke faller av objektglasset.
 • Snittene dehydreres og farges med HE-farging ved hjelp av fargemaskin.
 • De re-hydreres så, og det monteres et dekkglass over snittet.

Snittene er ferdig og patologens (mikro)diagnose kan stilles.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020