oncolex logo
Utskriftsdato (6.6.2020)

Stråleterapi ved prostatakreft er under revidering

Oncolex er et oppslagsverk for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hvor helsepersonell til enhver tid skal kunne hente frem oppdatert informasjon.

Innholdet utarbeides av redaksjonen i samarbeid med medisinsk fagpersonell med spesialkompetanse innen de ulike krefttyper.

Stråleterapi ved prostatakreft er for tiden under faglig evaluering og vil bli tilgjengelig igjen så snart arbeidet er utført.