Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Primær ekstern stråleterapi ved prostatakreft

Generelt

Vi har dessverre ingen fagansvarlig for strålebehandling av prostata. Teksten var sist revidert i 2010.

Redaksjonen beklager dette på det sterkeste og håper vi snart får en som kan ta ansvar og har tid til å revidere og godkjenne innholdet. 

 

Konformal stråleterapi skiller seg fra konvensjonell radikal stråleterapi ved at det gis en høyere dose mot et redusert målvolum. Dette gir redusert toksisitet i nabostrukturer (endetarm, urinblæren, nerver).

Det kan være aktuelt å gi hormonbehandling i tillegg til strålebehandlingen hos pasienter der:

  • Volum av prostata er stort (> 60 cc) 
  • Tumor har vokst gjennom kapselen (T3) og/eller PSA > 20 og/eller Gleasonscore ≥ 8

Indikasjoner

  • T1/T2 pN0, PSA ≤ 20
  • T1/T2 pN0, Gleasonscore ³ 8
  • T2 pN0, 20 < PSA < 70
  • T3 pN0, PSA < 70

Mål

  • Kurativ behandling

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2017