Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Palliativ ekstern stråleterapi ved prostatakreft

Generelt

Vi har dessverre ingen fagansvarlig for strålebehandling av prostata. Teksten var sist revidert i 2010.

Redaksjonen beklager dette på det sterkeste og håper vi snart får en som kan ta ansvar og har tid til å revidere og godkjenne innholdet.

 

 

Palliativ strålebehandling ved prostatakreft gis mot metastaser for å lindre.

Stråleterapi tilbys liberalt ved lokale plager.

Det må være klar sammenheng mellom aktuell metastase(r) og symptom(ene).

Indikasjoner  

  • Lokalavansert hormonresistent tumor (med eventuell innvekst i blære og/eller tarm)
  • Symptomgivende skjelettmetastaser
  • Tverrsnittlesjon
  • Andre lokale, metastasebetingede symptom

Mål

  • Lindre symptomgivende plager

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2017