Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Brachyterapi ved prostatakreft

Generelt

Vi har dessverre ingen fagansvarlig for strålebehandling av prostata. Teksten var sist revidert i 2010.

Redaksjonen beklager dette på det sterkeste og håper vi snart får en som kan ta ansvar og har tid til å revidere og godkjenne innholdet.

 

Ved brachyterapi implanteres den radioaktive kilden direkte i prostata. Dette innebærer en del fordeler sammenliknet med ekstern strålebehandling.

Fordeler sammenliknet med ekstern strålebehandling

 • Problem med posisjonering av pasient og organbevegelse elimineres.
 • Tillater økt dosering til målvolumet og derved mulig økt kurasjonspotensiale
 • Kortere behandlingstid
 • Sparer normalvevstrukturer (særlig rektum og urinblæren)

Ulemper ved brachyterapi

 • Invasivt inngrep med behov for anestesi.
 • Overdosering av urethra (apex-regionen).
 • Adipositas kan gi tekniske problemer
 • Økt risiko for komplikasjoner ved diabetes og symptomgivende arteriosklerose i bekkenet.
 • Risiko for underdosering utenfor prostatakjertelen.

For å sikre bestråling av eventuell mikroskopisk cancer utenfor prostatakapselen gis brachyterapi alltid kombinert med konformal (organkonfigurert) ekstern strålebehandling.

Vi skiller mellom høydose (HDR) og lavdose (LDR) brachyterapi. Ved HDR gis det en boostdose med Iridium 192 før ekstern stråleterapi. Strålekildene implanteres transperinealt. Ved LDR implanteres "seeds" med Iridium 131 permanent i prostata. Teoretisk er det stor forskjell mellom disse to måtene å gi brachyterapi på. Den praktiske konsekvensen av dette er usikker.

Det kan være aktuelt å gi hormonbehandling i tillegg til strålebehandlingen hos pasienter der:

 • Volum av prostata er stort (> 60 ml) 
 • Tumor har vokst gjennom kapselen (T3) og/eller serum-PSA > 20 ng/ml og/eller Gleasonscore ≥  8

Indikasjoner

 • T1/T2 pN0, PSA ≥ 20
 • T1/T2 pN0, Gleasonscore ³ 8
 • T2 pN0, 20 < PSA < 70
 • T3 pN0, PSA < 70 

Kontraindikasjoner

 • Obstruktive symptomer fra urinveiene
 • IPSS > 12   (signifikant urinretensjon)
 • Patologi i urethra (tumorgjennombrudd, stenoser/strikturer)
 • Innvekst mot rektum og/eller vesikula seminalis
 • TUR-P < 6 mnd eller stor kavitet
 • Store adenomknuter i prostata (lobus tertius)
 • Stort volum > 60 cc (mange nåler, os pubis)
 • Mye prostatakalk
 • serum-PSA > 50
 • Rektumamputert pasient

Mål

 • Kurativ behandling

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2017