Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Adjuvant ekstern stråleterapi ved prostatakreft

Generelt

Vi har dessverre ingen fagansvarlig for strålebehandling av prostata. Teksten var sist revidert i 2010.

Redaksjonen beklager dette på det sterkeste og håper vi snart får en som kan ta ansvar og har tid til å revidere og godkjenne innholdet.

 

Hos pasienter med påvist kapselgjennombrudd (pT3) eller mikroskopisk ufrie render etter prostatektomi er det aktuelt å gi stråleterapi i tillegg til kirurgisk behandling. Dette gjennomføres da som ekstern stråleterapi.

Slik behandling gis for å redusere den lokale residivfrekvensen og har ingen sikker effekt på overlevelsen. Flere studier er satt i gang for å finne alternative måter å behandle denne pasientgruppen på. Det vil også være et alternativ for denne gruppen pasienter å avvente utviklingen av PSA-nivået i serum postoperativt, og gi strålebehandling når nivået stiger. Fortrinnsvis før nivået har steget over 1 ng/ml.

Indikasjoner

  • Gjennomgått prostatektomi
  • pT3 eller ufrie reseksjonsrender
  • Stigende serum-PSA (< 1 ng/ml) etter prostatektomi

Mål

  • Kurativ behandling

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2017