Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transuretral reseksjon av prostata (TUR-P) ved kreft

Generelt

Transurethral reseksjon av prostata (TUR-P) utføres som palliativ behandling ved prostatakreft:

  • når tumor hindrer avløpet fra blæren
  • blødning på grunn av tumorgjennombrudd til uretra/blærehals 

Indikasjoner

  • Obstruktive plager
  • Urinretensjon
  • Blødning 

Mål

  • Palliasjon

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020