Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal prostatektomi

Gjennomføring

 • Under operasjonen ligger pasienten i ryggleie og ekstrem Trendelenburg leie.
 • Til sammen 5 trokarporter etableres, og gass insuffleres i bukhulen.
 • Dokking av robot.
 • Åpner peritoneum rundt blæren.
 • Fjerner eventuelt lymfeknuter som beskrevet under lymfeknutedisseksjon. 
 • Åpner endopelvine bekkenfascie og deler puboprostatiske ligamenter.
 • Insiderer blærehalsen ned til duktus deferentes som deles.
 • Frilegger begge vesiculae seminalis som trekkes opp.
 • Insiderer Denonvilliers fascie og kommer i et lag mellom rektum og prostata.
 • Deler sideligamenter til prostata med nervesparende teknikk, hvis mulig i forhold til tumorutbredelse.
 • Deler uretra kloss i prostata som da er løs og legges i plastbag.
 • Anlegger anastomose mellom urinblære og uretrastump.
 • Tester anastomose med å instillere saltvann i blæren.
 • Prostata fjernes via åpningen ved umbilicus.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020