Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal prostatektomi

Forberedelser

En av bivirkningene etter prostataoperasjon er urinlekkasje. Bekkenbunnstrening kan hjelpe til raskere å få kontroll over urinlekkasjen. Det er lettere å bli godt kjent med hvor musklene er før operasjonen. Etter operasjonen kan det være vanskeligere fordi det er mer ømt i området.

Pasienten bør trene 1-2 ganger hver dag. Det er viktig å begynne treningen litt forsiktig og øke gradvis. Pasienten starte med å knipe i 5 sekunder, slappe av like lenge og gjenta det 5 ganger i hver treningsrunde. Når pasienten kjenner at dette går greit, økes det til 6 sekunder og 6 gjentagelser. Slik økes det etter hvert til pasienten har kommet opp i 10 sekunder og 10 gjentagelser.

Pasienten velger enten liggende eller sittende stilling ut fra hva som er mest behaglig og hvor pasienten lettest kjenner at han bruker riktig muskel.

De to ukene pasienten har kateter etter operasjonen skal pasienten ikke trene.

Før operasjonen:

  • Tromboseprofylakse
  • Foleykateter

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020