Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved prostatakreft

  • Benign prostatahyperplasi (BPH)
  • Granulomatøs prostatitt
  • Urinveisinfeksjoner
  • Degenerative skjelett-/leddsykdommer ved metastaser til skjelett 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020