Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av peniskreft

Intervaller

Organbevarende

Pasienter som har fått organbevarende behandling av primærtumor, enten kirurgi, Yag-laser eller stråleterapi, og som har rester av epitelet på glans eller indre blad av preputiet tilbake, vil ha en høy residivfrekvens i dette epitelet. Disse pasienter skal kontrolleres

 • hver 2. måned de første to årene.
 • hver 3. måned det 3. året og deretter hver 6. måned.

Det er også viktig at pasienten selv blir lært opp til selvkontroll (i form av inspeksjon og lyskeundersøkelse)

Amputasjon

Pasienter som er behandlet med partiell eller total amputasjon får sjelden lokale residiver. De første 2 årene er risikoen større for å utvikle glandelmetastaser. Disse pasientene skal kontrolleres

 • hver 4. måned de første 2 år.
 • 2 ganger det 3. året. 
 • deretter årlig.

Glandel- og fjernmetastaser

Pasienter med glandelmetastaser og fjernmetastaser der primær tumor er fjernet, skal undersøkes

 • hver 2. måned i 2 år.
 • hver 3. måned det 3. året. 
 • hver 6. måned de 2 følgende år.

Inguinal lymfadektomi

Dersom inguinal lymfadenektomi er utført (pN0), skal klinisk undersøkelse gjennomføres

 • hver 4. måned i 2 år.
 • hver 6. måned det 3. året.
 • senere er det ikke nødvendig med kontrolle.

Lyskemetastaser

Pasienter som hadde lyskemetastaser primært eller det påvises lyskemetastaser i "follow up" perioden skal kontrolleres med CT bekken/abdomen. Ved de øvrige tilfellene må kontrollene individualiseres.  

Lokale kliniske undersøkelser

 • Anamnese
 • Inspeksjon av organ (beskriv, bilder, meatus)
 • Utpalpering av lyskene

Supplerende undersøkelser

 • CT-bekken/abdomen ved glandelmetastaser
 • Røntgen toraks ved fjernmetastaser

Senfølger

Til tross for delvis store problemer med seksuallivet hos enkelte pasienter, blir den totale livskvaliteten beskrevet som tilfredsstillende hos de fleste i en retrospektiv undersøkelse av norske tumorfrie pasienter.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020