Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Biopsi av vaktpostlymfeknute (sentinel node) ved peniskreft

Oppfølging

  • Allergiske reaksjoner mot humant albumin kan forekomme
  • Ellers vanlige postoperative observasjoner

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020