Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Biopsi av vaktpostlymfeknute (sentinel node) ved peniskreft

Gjennomføring

Injeksjonen settes på nukleærmedisinsk avdeling om morgenen operasjonsdagen.  

  • Pasienten ligger på ryggen
  • 99m Tc-merket kolloidalt humant albumin injuseres i tumorbasis
  • Bilder tas etter 30 minutter med gammakamera for å lokalisere eventuell radioaktivitet i glandlene

På operasjonstuen 

  • Bruker en gammadetektor for peroperativ nøyaktig lokalisering av vaktpostlymfeknute (sentinel node).
  • Gjør en liten hudincisjon over glandelen
  • Gjennom hudinsisjonen hentes glandelen ut
  • Huden sutureres med reabsorberende suturer
  • Glandelen sendes til frysesnitt eller ufiksert til patolog 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020