Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Biopsi av vaktpostlymfeknute (sentinel node) ved peniskreft

Generelt

En vaktpostlymfeknute (sentinel node) er den første lymfeknuten kreftcellene metastaserer til. Ved biopsi fjernes vaktpostlymfeknuten og undersøkes for patologi. Dersom ikke patologen påviser lymfeknutemetastaser ved lysmikroskopi gjøres immunhistokjemi for å utelukke submikrometastaser. Hvis denne lymfeknuten ikke har metastaser vil kirurgen begrense behandlingen som om det ikke foreligger spredning av tumor (N0).

Dynamisk sentinel node staging

Ved dynamisk sentinel node staging injiseres radioaktive isotoper i primærtumors basis, isotopene transporteres i lymfebanene fra tumor til første lymfeknute og samles i denne. Denne lymfeknuten identifiseres med gammakamera og peroperativt med gammadetektor. Vaktpostlymfeknuten kan lett hentes ut med et lite snitt i huden.

Fordelen med dynamisk sentinel node staging er at det operative inngrepet har lav morbiditet. Man antar også at sensibilitet og spesifikkitet er høyere enn ved anatomisk sentinel node staging.

Det er nødvendig med et nært samarbeid mellom nukleærmedisinsk avdeling og kirurg.

Indikasjon

  • Diagnostikk ved peniskreft

Mål

  • Undersøke om det foreligger lymfeknutemetastaser.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020